Wewoods vision – ett träd i taget

En miljon nya träd 2020. Så låter Wewoods vision för att ge någonting tillbaka till moder natur för hennes outtröttliga bidrag till mänskligheten. På bara 5 år har man lyckats plantera nästan en halv miljon träd, så allting tyder på att den där miljonen är fullt möjlig. Tillsammans med ambitiösa, naturbevarande organisationer har man byggt upp en verksamhet med fokus på miljö, naturlig och hållbarhet, för när det kommer till människans och världens fortsatta utveckling är det vår miljö som står i centrum.

Wewood ingick redan 2010 i ett samarbete med de stora naturorganisationerna American Forests och Trees For The Future för att utöka sin kunskap inom naturbevarande insatser. Samtidigt var tanken att få en djupare inblick i vad deras arbete faktiskt genererar. Tillsammans med det stora och erfarna organisationerna kan Wewood effektivisera sitt miljöarbete och bidra starkare till en grönare framtid. Miljömedvetenhet har varit ett ledord för företaget sedan begynnelsen och kommer alltid fortsätta vara det.

Större utmaningar – fler träd

Status quo är ingenting för Wewood. Att hela tiden bli bättre och bidra på ett starkare plan ser man som en ren självklarhet och en förutsättning för att fortsätta vara ett starkt varumärke på marknaden. Därför kommer större utmaningar att antas och förhoppningsvis klaras av. För varje nytt träd som Wewood planterar tar man ett steg närmare det slutgiltiga målet samtidigt som trädnaturen får någonting tillbaka. Varje åtagande, stort som litet gör skillnad, liksom varje nyplanterat träd.

Man har inte riktigt nått den gyllene gränsen på en halv miljon 2015, men slutmålet på en miljon 2020 står fast och med tanke på företagets anmärkningsvärda utveckling kan man anta att det bara kommer gå snabbare. När sedan en miljon träd är uppnått återstår det att se vilken utmaning som väntar för kommande årtionde. Räkna med att det blir några fler träd vilket är hur bra som helst. Vill du läsa mer om välgörenhet kan du göra det på andinaforlag.se, som tar upp flera aspekter i välgörenhetsfrågan.