Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en central del i det svenska miljöarbete med den huvudsakliga uppgiften att sprida kunskap och bygga förståelse för sambandet mellan miljö och människa. Organisationen står direkt under Sveriges regering och har omfattande kunskaper om naturens välmående och vad som kan göras för att förebygga och förhindra moder naturs ohälsa.

En av naturvårdsverkets tre huvuduppgifter är att ta fram betydande Naturvårdsverketinformation som kan användas för att sprida kunskap samt utveckla organisationens egna miljöarbete. Den andra viktiga uppgiften är att information och kunskap som Naturvårdsverket innehar används för att utveckla arbete i politiska miljöfrågor. Den vanligaste orsaken till en ofullständig insats är okunskap, så med Naturvårdsverket kompetens i bagaget kan politikens kamp för att bevara miljön effektiviseras. Den tredje och sista uppgiften som naturvårdsverket har är att se till så att det ständigt sker en utveckling. För att förändringar ska kunna ske och långsiktiga mål ska kunna uppnås krävs att de små åtgärderna åtföljs av intensiva uppföljningar. Naturvårdsverket har inte bara som uppgift att delge regeringen den information de får fram, utan även att se till att det utvecklingsarbete man åtar sig verkligen blir genomfört.

Naturvårdsverket tre ledord

  • Lyhörda

De egna förväntningarna på sig själva som naturvårdsorganisation är till att börja med att vara lyhörda för behov, förändringar och utveckling. Man är mycket duktiga på att lyssna och ta till sig information då kunskap och utveckling är en central del i arbetet.

  • Professionella

För att utnyttja sin lyhördhet och skapa förtroende krävs ett professionellt uppträdande och en respekt för sina mål. Naturvårdsverket tar inte bara till sig information, man är dessutom väl medveten om att information är grunden till allt utvecklingsarbete. Ett professionellt uppträdande krävs för att kunna delge information på ett bra sätt och sprida kunskap effektivt.

  • Offensiva

För att slutligen få saker att hända och se till att utvecklingsarbeten verkligen genomförs krävs en offensiv strategi mot målet. Inga förändringar sker under halvdana försök, så naturvårdsverket går in med inställningen att utveckling är lika mycket en självklarhet som en förutsättning för naturens fortsatta välmående.