Organisationen American Forests

45 miljoner nya träd på 25 år, det är siffran som en av världens främsta naturbevarande organisationer stoltserar med. Sedan 1990 har American Forests arbetat aktivt för att ge någonting tillbaka för Moder Naturs outtröttliga bidrag till människans utveckling och framgång. American Forests är en organisation som styrs och följs av naturmedvetna volontärer och det bidrag som man har gett miljön under de åren som aktiv miljöorganisation utöver att plantera träd sträcker sig mycket långt.

American Forests styrs av vetenskap

Vetenskapen är nyckeln i Americans Forests arbete. En stor del av organisationens uppgift är att sprida kunskap om träden och dess samspel med naturen, klimat och vatten. Inflytelserika människor i samhället och de som tar de avgörande besluten behöver ha kunskapen om vad träd egentligen betyder för naturlivet och det är bland annat American Forests uppgift att upplysa dem. Med expertkompetens och lång erfarenhet har man vad som krävs för sprida rätt kunskap till rätt människor för att så effektivt som möjligt bevara världens skogar längre.

american forestsStommen till American Forests verksamhet grundar sig i ett initiativ som togs redan 1875 i Chicago. På den tiden ökade invandringen till USA lavinartat och en stad som Chicago växte snabbt vilket gjorde att träförbrukningen ökade markant. I och med detta initiativ förutspådde man att antalet träd i världen skulle komma att minska med åren, varför idén kom upp att man inte bara skulle börja plantera träd utan även upplysa människor om vad som verkligen höll på att hända.

Samma engagemang och naturbevarande vilja är vad som driver American Forests och inspirerar alla ambitiösa voluntärer att inte ge upp kampen för Moder Natur. Det handlar helt enkelt om att försöka bevara så mycket som möjligt av vår natur. Det minsta människan kan göra är att ge någonting tillbaka och i spetsen står American Forests. Vi måste alla kämpa för att rädda vår värld.